JUIG! Article – “Verlosser en Geneesheer”

Liewe Vriend,

“…Hom het God voorgestel in Sy bloed as ’n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys…” Romeine 3 v 25

Daar is krag in die bloed van Jesus! Wanneer ons die bloed aanwend, verdwyn die vlek van sonde; die marteling van siekte; die spanning van gebondenheid. Die sleutel tot die impak hiervan in ons lewens is dus die aanwending van die bloed. Hoe wend ons dit aan? Heel eenvoudig, slegs deur geloof! Daar is ‘n essensiële verbintenis tussen die bloed en ons geloof. Eersgenoemde is allesomvattend, kragtig en ewig-durend, alhoewel die invloed daarvan deur ons geloof geaktiveer moet word. So was dit ontwerp en saamgestel deur ons God, die Ewige Heer. Vir diegene wat glo, is die bloed in staat om skoon te was, te genees en te verlos. Vir diegene egter, wat weier om te glo, staan die bloed ver weg – in afwagting vir ‘n uitnodiging. In die Skrif soos hierbo aangehaal, loop die bloed en ons geloof dus sy-aan-sy; goddelik-verordineerde vennote in die werk van verlossing en vrymaking. “…in Sy bloed, deur geloof…” lees ons hier. Kies dus vandag om te glo. Dit waarmee u ook al besig is om te stry, of dit wat lyding in u lewe veroorsaak – kies om die krag van Sy Bloed in werking te stel. Verklaar dit pront uit vandag en sê “ek glo dat daar krag is in die bloed van Jesus!”

Nombulelo van Zamdela het hierdie wonderwerkende krag nodig gehad in haar lewe. Deur geloof het sy ons Evangelisasie-veldtog kom bywoon en vas geglo dat Jesus tussenbeide sal kom tree in haar omstandighede. U sal geïnspireer word deur haar getuienis!

VERLOSSER EN GENEESHEER

Die 37-jarige Nombulelo het per voet gestap na die In His Name veldtog in Sasolburg en sy was desperaat vir ‘n aanraking deur Jesus Christus. Sy het reeds vroeër vanjaar haar lewe aan Hom toegewy en was intens vertroud met Sy verlossende krag. Op hierdie spesifieke aand het sy egter nog meer van Hom nodig gehad. Nombulelo was behoeftig vir ‘n ontmoeting met Jehovah Rapha – die Here haar Geneesheer. Sy het vir die voorafgaande twee weke intense pyn ondervind in haar baarmoeder wat totaal onhoudbaar geword het. “Hierdie twee weke het gevoel soos twee jaar,” het sy verduidelik. “Elke oggend wanneer ek wakker geword het, het ek met elke beweging pyn ervaar.” Toe die tyd aangebreek het om te bid vir genesing, het Nombulelo vorentoe gegaan om in geloof haar wonderwerk te ontvang – en sy het! “Ek het ondervind dat Jesus die Verlosser is, die Groot Geneesheer, die Dokter en Koning van ons lewens. Ek is so gelukkig, want ek is nou gesond. Ek het Jesus lief en ek wil vir altyd by Hom bly!”

Visit the “Current Issue” section of www.juig.co.za for our latest article.


Leave a Reply

Select Currency